Απόλλων

 

εντελέχεια είναι...

να κοιτάς τον εαυτό σου στα μάτια και να γελάς

άλλες συναντήσεις